Ondernemer die contract ondertekent

Verbintenissenrecht

Het verbintenissenrecht is onderdeel van het civiel recht en is een zeer omvangrijk rechtsgebied. Het bepaalt welke verplichtingen de partijen die een verbintenis hebben gesloten tegenover elkaar hebben.

Zowel ondernemingen als particulieren kunnen partij zijn bij een verbintenis. Zij sluiten dagelijks vele verbintenissen af, ook u. Denkt u hierbij niet alleen aan grote verbintenissen (zoals het huren van een kantoorpand), maar ook aan kleine verbintenissen die u vrijwel onbewust afsluit (zoals het kopen van een brood).

Een verbintenis ontstaat meestal uit een overeenkomst of contract maar kan ook ontstaan uit de wet. Onrechtmatige daad of zaakwaarneming bijvoorbeeld, zijn verbintenissen die voortvloeien uit de wet.

Juridisch advies over contracten

Als ondernemer gaat u waarschijnlijk doorlopend overeenkomsten aan met uw leveranciers, opdrachtgevers of klanten. Op veel overeenkomsten zullen ook algemene voorwaarden van toepassing zijn.

CJB Advocatuur combineert een brede kennis van het verbintenissenrecht met veel ervaring en een efficiënte aanpak. CJB Advocatuur adviseert veel MKB ondernemingen en staat ook u graag bij als u vragen heeft over contracten en algemene voorwaarden. Als u dat wilt onderhandelt CJB Advocatuur over uw overeenkomsten, of stelt zij ze voor u op. Ook voor een (periodieke) controle van uw contracten en algemene voorwaarden kunt u bij CJB Advocatuur terecht. Is er een geschil ontstaan met uw wederpartij? CJB adviseert u graag en procedeert indien nodig.

Doet u internationaal zaken en heeft u advies nodig bij uw internationale contracten? Dan bent u bij CJB Advocatuur aan het juiste adres. Catherine Bungay is van Engelse afkomst. Haar Engels in woord en geschrift is uitstekend, waardoor zij in al uw internationale zaken een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding kan leveren.

Juridisch advies over onrechtmatige daad

Onder onrechtmatige daad vallen veel verschillende soorten schade. Niet alleen schade die het gevolg is van vernieling van goederen, maar bijvoorbeeld ook schade door productaansprakelijkheid of schade als gevolg van een onrechtmatige publicatie. Wilt u deskundig juridisch advies of er in uw geval sprake is van een onrechtmatige daad? Neem dan contact op met CJB Advocatuur.

Wilt u weten of er in uw geval sprake is van zaakwaarneming? Of heeft u een onverschuldigde betaling gedaan en wil de wederpartij niet meewerken aan terugbetaling? CJB Advocatuur zoekt het voor u uit, adviseert u kundig en procedeert als het nodig is.

Q&A

Wat is een verbintenis?

Een verbintenis is een rechtsverhouding tussen twee natuurlijke personen, twee rechtspersonen (ondernemingen), of tussen een natuurlijk persoon en een rechtspersoon. Eén van de partijen (de schuldenaar) is verplicht tot een bepaalde prestatie. De andere partij (de schuldeiser) heeft recht op deze prestatie.

Er zijn verschillende vormen van verbintenissen: meestal is er sprake van een verbintenis uit overeenkomst, maar soms ontstaat de verbintenis uit de wet. Voorbeelden hiervan zijn onrechtmatige daad, zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking.

Wat is een onrechtmatige daad?

In de wet staat: ‘Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.

In Nederland is het uitgangspunt dat iedereen zijn eigen schade moet dragen. Soms pakt dat niet erg eerlijk uit, zeker als de schade door een ander, al dan niet opzettelijk, is veroorzaakt. Denk hierbij aan het plaatsen van een onrechtmatige publicatie, of het opzettelijk schaden van het auteursrecht. Met een beroep op onrechtmatige daad kunt u in zulke gevallen proberen om de schade op de dader te verhalen. Er moet dan wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan: er moet sprake zijn van een onrechtmatige daad, die de dader toe te rekenen moet zijn. Er moet ook schade zijn, die het gevolg is van de onrechtmatige daad. Tenslotte moet er een norm zijn geschonden, die ertoe dient om die schade te voorkomen.

CJB Advocatuur kan u goed adviseren over de vraag of uw geval aan deze voorwaarden voldoet en hoe groot de kans is dat u de schade vergoed kunt krijgen. Doet een ander een beroep op onrechtmatige daad en bent u het hier niet mee eens? Neem dan in een zo vroeg mogelijk stadium contact op met CJB Advocatuur en laat u goed adviseren over uw positie.

Wat is zaakwaarneming?

Als u willens en wetens en op redelijke gronden de belangen van iemand anders behartigt, zonder dat u dit is gevraagd, is er sprake van zaakwaarneming. Een veelgebruikt voorbeeld hierbij is de gebroken ruit van de buurman: tijdens de vakantie van de buren ontdekt u dat één van de ruiten van de woning is gebroken, terwijl er een pittige herfststorm op komst is. U kunt de buren telefonisch niet bereiken dus u besluit de ruit te laten vervangen. U treedt in dit geval op als zaakwaarnemer. De buren moeten aan u de kosten vergoeden.

Om van zaakwaarneming te kunnen spreken moet aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan. CJB Advocatuur kan u hier alles over vertellen.

Wat is onverschuldigde betaling?

Bij een onverschuldigde betaling is meestal sprake van een verkeerde betaling. U heeft bijvoorbeeld een verkeerd rekeningnummer ingevuld, of het bedrag per ongeluk twee keer overgeboekt. U kunt dan een vordering doen tot teruggave van het bedrag.

Als de ontvanger niet mee wil werken en het geld niet terug wil betalen, neemt u dan contact op met CJB Advocatuur.

Wat is ongerechtvaardigde verrijking?

Er is sprake van ongerechtvaardigde verrijking als iemand is verrijkt ten koste van een ander, terwijl die persoon daar geen recht op had. Degene die is verrijkt is verplicht om de ander de schade te vergoeden.

Lijkt er in uw situatie sprake te zijn van ongerechtvaardigde verrijking? Neem dan contact op met CJB Advocatuur.