Betalen uw debiteuren niet of betwist u een vordering?

Incassorecht

Elke ondernemer weet hoe ergerlijk het is als facturen niet of te laat worden betaald. Los van het feit dat het gewoon prettig is dat u wordt betaald als u producten of diensten heeft geleverd, is het voor elke onderneming van groot belang om een constante cashflow te hebben.

Bij het incasseren van openstaande rekeningen is het daarom cruciaal om voortvarend te werk te gaan, maar wel met de juiste toonzetting en de juiste juridische drukmiddelen. CJB Advocatuur neemt deze werkzaamheden graag van u over: voortvarend, doortastend en efficiënt. Dat bespaart u tijd en ergernis. Daartoe wordt CJB Incasso B.V. ingezet.

Gespecialiseerd incasso advocaat

Zoekt u een gespecialiseerde advocaat die u helpt uw vorderingen te incasseren? CJB Advocatuur weet wat het is om te ondernemen en spreekt uw taal. CJB Advocatuur adviseert en procedeert al ruim tien jaar voor vele MKB ondernemingen in Noord-Nederland en is ook u graag van dienst.

Waarom een advocaat en geen incassobureau?

U kunt natuurlijk ook een incassobureau inschakelen als u onbetaalde facturen heeft. Maar in het woud van incassobureaus is het moeilijk om een goed en betrouwbaar bureau te vinden. Iedereen kan namelijk zomaar een incassobureau beginnen, zonder enig diploma.

Met een advocatenkantoor weet u zeker dat u een betrouwbare partner in de arm neemt. Door de juridische expertise en ervaring van CJB Advocatuur wordt u bovendien op een doortastende en kostenefficiënte manier geholpen met uw openstaande vorderingen.

Er is nog een aantal redenen om met een gespecialiseerde incasso advocaat in zee te gaan. Van een sommatie van een advocaat gaat meer dwingende kracht uit; een brief van een advocaat is voor de meeste debiteuren al dwingend genoeg om de vordering te betalen. Daarnaast kan een advocaat een vordering sneller incasseren omdat een advocaat verder mag gaan dan een incassobureau. Een advocaat mag bijvoorbeeld beslag leggen op huizen, bankrekeningen en bedrijfspanden en een dagvaarding uitbrengen.

CJB Advocatuur verzorgt uw complete incassoprocedure

U kunt bij CJB Advocatuur terecht voor de volgende werkzaamheden, of het nu gaat om een enkele vordering of uw volledige debiteurenbestand:

  • het versturen van uw sommatiebrieven;
  • het verzorgen van uw volledige incassotraject;
  • het onderhandelen over en vastleggen van een betalingsregeling (ook als u zelf debiteur bent);
  • het leggen van conservatoir of executoriaal beslag;
  • het starten van een kort geding;
  • het starten van een bodemprocedure;
  • executie na een vonnis;
  • het doen van een faillissementsaanvraag.

Q&A

Crediteuren

Ik heb een vordering die niet wordt betaald. Wat moet ik doen?

U kunt eerst een betalingsherinnering sturen. Betaalt uw debiteur dan nog niet dan kunt u een aanmaning sturen. Een aanmaningsbrief is dwingender van toon. U biedt uw debiteur er een allerlaatste betalingsmogelijkheid mee, voordat u uw vordering ter incasso uit handen geeft. Ook waarschuwt u in de aanmaningsbrief voor de gevolgen van het niet betalen van de vordering, zoals het verschuldigd zijn van rente en incassokosten.

Doet u zaken met consumenten? Consumenten worden vaak in de wet en rechtspraak extra beschermd. Zo ook hier. De wet bepaalt dat consumenten niet mogen worden overvallen met incassokosten. Hij/zij moet eerst een waarschuwing ontvangen in de vorm van een zogenaamde veertiendagenbrief, waarin de consument nog veertien dagen de gelegenheid krijgt om de vordering te betalen, voordat incassokosten verschuldigd zijn.

De rechtspraak (Hoge Raad) heeft in november 2016 bepaald dat de veertiendagentermijn pas aanvangt de dag nádat de veertiendagenbrief door de consument is ontvangen. Dit betekent niet alleen dat u de brief het beste aangetekend kunt verzenden (u weet dan immers zeker dat hij is ontvangen), maar ook dat u de veertiendagentermijn zeer zorgvuldig moet formuleren. Doet u dit niet op de juiste wijze, dan kunt u geen incassokosten vorderen. Neemt u voor deze formulering contact op met CJB Advocatuur.

Ik wil mijn vordering uit handen geven, wat kan een advocaat voor mij betekenen?

Als u CJB Advocatuur inschakelt weet u zeker dat u een betrouwbare partner in de arm neemt. CJB Advocatuur zal u op een doortastende en kostenefficiënte manier verder helpen met uw openstaande vorderingen. Van een advocaat gaat dwingende kracht uit: een sommatiebrief van een advocaat is vaak voldoende voor de debiteur om tot betaling over te gaan.

Betaalt uw debiteur nog niet, dan kan CJB Advocatuur alle vervolgstappen in de incassoprocedure voor u overnemen.

Hoe verloopt een incassoprocedure?

In de eerste, zogenaamde buitengerechtelijke fase, wordt uw debiteur door CJB Advocatuur meerdere malen op een dwingende, maar nette manier gesommeerd om de openstaande vordering te betalen. Dit gebeurt zowel telefonisch als schriftelijk. Vaak leidt dit tot een oplossing, meestal een volledige betaling ineens, soms een betalingsregeling. Als betaling toch uitblijft, het belang groot genoeg is, de zaak juridisch haalbaar is en als u dit wenst dan zal CJB Advocatuur overgaan tot het nemen van rechtsmaatregelen.

Deze rechtsmaatregelen kunnen bestaan uit het leggen van (conservatoir) beslag, of het verzenden van een conceptdagvaarding. Als deze drukmiddelen nog niet werken, zal de dagvaarding worden uitgebracht en zal uw debiteur voor de rechter moeten verschijnen.

Indien de rechter u in het gelijk stelt start de executiefase. In de executiefase wordt de deurwaarder ingeschakeld om de vordering betaald te krijgen.

Kan ik de kosten van een rechtszaak verhalen op mijn debiteur?

Als het tot een rechtszaak komt en de rechtbank u in het gelijk stelt, dan zal de rechtbank meestal beslissen dat uw debiteur ook de kosten van de rechtszaak (gedeeltelijk) aan u moet betalen. De rechtbank gebruikt hiervoor een staffelsysteem met standaardbedragen. Deze bedragen dekken niet altijd de werkelijk gemaakte proceskosten.

Mijn vordering wordt alsmaar niet betaald. Kan ik ook direct het faillissement aanvragen?

Ja. Een faillissementsaanvraag blijkt in de praktijk vaak een effectief incassomiddel. U heeft hiervoor wel een advocaat nodig.

Aanmaning ontvangen

Ik heb een aanmaning ontvangen. Wat gebeurt er als ik niet op tijd betaal?

Als u niet op tijd volledig betaalt zult u geconfronteerd worden met extra kosten, zoals rente en incassokosten.

Ik heb een aanmaning ontvangen, maar ik ben het niet eens met de vordering. Wat moet ik doen?

U kunt het beste het deel van de vordering waar u het wel mee eens bent zo snel mogelijk betalen. Neem daarnaast contact op met degene van wie u de aanmaning ontving en breng hem op de hoogte van uw bezwaren.