Het incasseren van uw gelden

Beslagrecht en executierecht

Het beslag- en executierecht beschrijft de regels om een schuld betaald te krijgen of een rechterlijke uitspraak af te dwingen. Zonder het beslag- en executierecht is vrijwel geen succesvolle incasso mogelijk.

Heeft u een geldvordering op een debiteur die niet wordt betaald? Is er op onterechte gronden beslag ten laste van u gelegd of heeft u een executiegeschil? In dit soort situaties, waarin geen tijd te verliezen valt, komt het aan op voortvarende bijstand van een in het beslag- en executierecht gespecialiseerde advocaat. U bent daarvoor bij CJB Advocatuur aan het juiste adres.

Advocaat bij het leggen van beslag

CJB Advocatuur kan voor of tijdens een incassoprocedure conservatoir beslag voor u laten leggen bij een debiteur. Hiermee voorkomt u dat deze debiteur maatregelen neemt om zaken (tijdens een gerechtelijke procedure) te laten verdwijnen. Conservatoir beslag blijkt in de praktijk vaak een adequaat drukmiddel. Vaak kiezen debiteuren na het leggen van conservatoir beslag alsnog eieren voor hun geld en voldoen zij uw vordering alsnog.

Juridisch advies bij incassoprocedures en executie van een vonnis

Heeft u conservatoir beslag laten leggen, maar helpt het niet? CJB Advocatuur voert regelmatig gerechtelijke incassoprocedures voor MKB ondernemingen. Ook voor u procedeert CJB Advocatuur met expertise, hart en ziel.

Wordt uw vordering in het vonnis toegewezen, maar vervolgens weer niet (volledig) voldaan, dan kunt u erop vertrouwen dat CJB Advocatuur zo spoedig mogelijk overgaat tot executie (tenuitvoerlegging) van het vonnis. Meestal zal uw debiteur echter vrijwillig aan het vonnis voldoen of alsnog een betalingsregeling willen treffen.

Had u voor of tijdens de procedure geen conservatoir beslag gelegd? CJB Advocatuur onderzoekt na het vonnis alsnog de diverse verhaalsmogelijkheden, zoals beslaglegging op inkomsten, roerende en onroerende zaken en banktegoeden.

Is er bij u beslag gelegd?

Als er ten onrechte beslag is gelegd op uw eigendommen en/of tegoeden kan CJB Advocatuur u ook deskundig, snel en doortastend bijstaan. Neem direct contact op met CJB Advocatuur, om de mogelijkheden tot opheffing van het beslag te bespreken.

Q&A

Algemeen

Waar kan allemaal beslag op worden gelegd?

Er kan beslag worden gelegd op het volledige vermogen van uw debiteur. Dit zijn alle onroerende zaken (zoals huizen of kantoorpanden in eigendom) en roerende zaken (auto’s, computers en schilderijen), maar ook loon, banktegoeden en vorderingen.

In het geval van beslag op onroerende zaken wordt in het kadaster een aantekening gemaakt, zodat het huis niet aan iemand anders kan worden geleverd. Bij beslag op banktegoeden wordt de betreffende bankrekening geblokkeerd.

Kan er zomaar beslag worden gelegd?

Nee, dat kan niet zomaar. Voor het leggen van executoriaal beslag is een executoriale titel nodig, zoals een vonnis. Als een schuldeiser geen executoriale titel heeft, dan heeft hij toestemming van de voorzieningenrechter nodig om conservatoir beslag te leggen. Hij moet dan wel binnen een periode van meestal veertien dagen een procedure starten, anders vervalt het beslag weer.

Conservatoir beslag

Wat is conservatoir beslag?

Een schuldeiser kan bij een niet betaalde geldvordering conservatoir beslag leggen op vermogensbestanddelen van een debiteur, als maatregel om zijn rechten te bewaren (te conserveren). Conservatoir beslag is dus een vorm van bewarend beslag: er wordt mee voorkomen dat de debiteur de vermogensbestanddelen verkoopt of bezwaart, bijvoorbeeld met een hypotheek, voordat de schuldeiser een vonnis van een rechter heeft gekregen.

Hoe leg je conservatoir beslag?

Voor het leggen van conservatoir beslag heeft u een advocaat nodig. Een advocaat vraag met een beslagrekest (een verzoekschrift) het beslag aan bij de voorzieningenrechter. In het beslagrekest staat de vordering omschreven. Het rekest moet daarnaast voorzien zijn van de juiste documentatie, zoals kopieën van overeenkomsten, facturen en aanmaningen. Ook moet de advocaat aangeven waarop u beslag wilt laten leggen. De voorzieningenrechter doet summier onderzoek, meestal wordt het verzoek toegewezen. Een deurwaarder legt vervolgens het beslag.

Uw debiteur wordt van deze procedure niet op de hoogte gesteld, zodat het beslag als een verrassing komt. Zodoende krijgt hij geen gelegenheid om zaken aan verhaal te onttrekken.

Hoe snel beslist de voorzieningenrechter over conservatoir beslag?

Meestal binnen enkele uren na ontvangst van het beslagrekest.

Het beslagrekest is toegewezen, wat nu?

Als het beslagrekest wordt toegewezen legt een deurwaarder vervolgens beslag.

U moet vervolgens binnen een termijn van meestal veertien dagen na het leggen van het beslag de hoofdzaak tegen uw debiteur aanhangig maken. Deze termijn is zeer strikt: als u de termijn overschrijdt vervalt het beslag.

Er is bij mij beslag gelegd, maar ik ben het er niet mee eens. Wat moet ik doen?

Neemt u zo snel mogelijk contact op met een CJB Advocatuur. CJB Advocatuur kan met u de mogelijkheden bespreken voor het bieden van vervangende zekerheid en adviseren over uw kansen op het opheffen van het beslag. Dat kan bijvoorbeeld als de vormvoorschriften niet zijn nageleefd of als u kunt aantonen dat het beslag ondeugdelijk of onnodig is.

Is het beslag in het geheel onnodig? Dan behoort een kort geding tot opheffing van het beslag tot de mogelijkheden.

Executoriaal beslag

Wat is executoriaal beslag?

Als u in de hoofdzaak door de rechter uw vordering krijgt toegewezen en u had al conservatoir beslag gelegd, dan gaat dit automatisch over in executoriaal beslag.

Had u geen conservatoir beslag gelegd en betaalt uw debiteur na het vonnis nog steeds niet het (gehele) openstaande bedrag? Dan kunt u na betekening van het vonnis executoriaal beslag laten leggen. Dit doet de deurwaarder voor u. U loopt hierbij wel het risico dat de debiteur – die het vonnis natuurlijk heeft zien aankomen – maatregelen heeft genomen om zaken aan verhaal te onttrekken.

Executoriaal beslag is dus beslag naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak.

U bent vrij in de keuze van de goederen waarop u beslag laat leggen. Als u beslag laat leggen op banktegoeden zal de bank het beslagen bedrag overmaken aan de deurwaarder. Als u beslag laat leggen op roerende of onroerende zaken, moet de deurwaarder deze eerst verkopen op een executieveiling. Uit de opbrengst van deze veiling worden de kosten van de executie en uw vordering betaald.

De rechter heeft mijn vordering toegewezen, wat nu?

U kunt nu tot executie overgaan. Meestal voldoet een debiteur vrijwillig aan het vonnis, of zal hij nu alsnog een betalingsregeling met u willen treffen.

Is dat niet het geval, dan moet om te kunnen executeren eerst het vonnis aan uw debiteur worden betekend. Dit doet de deurwaarder. Hiermee wordt uw debiteur gewezen op de inhoud van het vonnis en wordt hem meestal nog een korte termijn gegund om alsnog vrijwillig aan het vonnis te voldoen.

Als hij dit niet doet, mag het vonnis worden geëxecuteerd. De deurwaarder zal het beslag uitwinnen.

Derdenbeslag

Wat is derdenbeslag?

Derdenbeslag is beslag op goederen die niet bij de debiteur zelf in bezit zijn, maar bij anderen. Bijvoorbeeld omdat iemand het heeft uitgeleend. De derde persoon is bij wet verplicht aan het beslag mee te werken.

Het meest voorkomende derdenbeslag is het loonbeslag. Ook het beslag op banktegoeden en uitkeringen en beslagen bij opdrachtgevers of verzekeringsmaatschappijen vallen onder het derdenbeslag.