Welke rechten en bevoegdheden heeft u?

Algemeen civiel recht

Civiel recht wordt ook wel privaatrecht of burgerlijk recht genoemd. Iedere ondernemer of particulier krijgt vrijwel dagelijks met dit rechtsgebied te maken. In het civiel recht zijn namelijk alle juridische verhoudingen tussen particulieren onderling, tussen particulieren en ondernemingen en tussen ondernemingen onderling geregeld. Het is dus een zeer breed rechtsgebied, dat in de praktijk in verschillende specialismen is onderverdeeld.

CJB Advocatuur is gespecialiseerd in civiel recht

CJB Advocatuur heeft ruim tien jaar ervaring in het civiel recht en staat MKB ondernemers en particulieren graag bij met deskundig juridisch advies. Of het nu gaat om het onderhandelen over of het opstellen van uw contracten of algemene voorwaarden, het innen van uw incassovorderingen, het leggen van beslag, of het onderhandelen of procederen over huurconflicten, schade, aansprakelijkheid of een onrechtmatige daad, CJB Advocatuur is u graag van dienst.

Juridisch advies civiel recht

CJB Advocatuur adviseert, onderhandelt en procedeert over de volgende specialismen:

Neem nu contact op met uw advocaat civiel recht in Noord-Nederland

CJB Advocatuur adviseert u het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium om juridische problemen zo veel mogelijk te voorkomen. Als er toch een juridisch probleem is ontstaan doet CJB Advocatuur er alles aan om zo efficiënt mogelijk een bevredigende oplossing te bereiken. Is een procedure onvermijdelijk? Ook dan bent u bij CJB Advocatuur aan het juiste adres.

Neem daarom nu contact op met CJB Advocatuur. Vele particulieren en ondernemers in de omgeving van Groningen, Assen en Roden gingen u reeds voor, maar ook als u zich buiten deze regio’s bevindt bent u van harte welkom!

Q&A

Moet ik altijd een advocaat inschakelen voor een civiele procedure?

Dat hangt af van de situatie. Als uw civiele procedure bij het kantongerecht loopt bent u niet verplicht om een advocaat in de arm te nemen. De kantonrechter behandelt huurzaken, arbeidszaken, geschillen over consumentenkrediet (tot € 40.000) en zaken waarbij de vordering minder dan € 25.000 is. Hoewel het dan niet verplicht is om een advocaat in te schakelen, is dit vaak wel verstandig. Er staan immers grote belangen op het spel. Catherine Bungay kan u als gespecialiseerde advocaat een goede inschatting geven van uw kansen en is goed op de hoogte van de vaak strikte termijnen en formele vereisten.

Bij alle andere civiele procedures, bijvoorbeeld procedures die bij de rechtbank of het gerechtshof plaatsvinden, bent u wel verplicht om een advocaat in de arm nemen.

Ik heb een dagvaarding ontvangen, wat moet ik doen?

Neem zo snel mogelijk contact op met CJB Advocatuur. Het is belangrijk dat u voor een bepaalde datum reageert op de eisen in de dagvaarding omdat uw rechten anders kunnen komen te vervallen. CJB Advocatuur kan u hierbij adviseren.

Hoe verloopt een civiele procedure?

Een civiele procedure begint vaak met een dagvaarding of een verzoekschrift. In de dagvaarding staat wie de eiser is, wat hij wil en waarom. Er staat ook in welk bewijs hij heeft en waar en wanneer de zaak voor de rechter komt.

Als de andere partij (de gedaagde) het niet eens is met de dagvaarding kan hij dat schriftelijk (met een conclusie van antwoord) of mondeling (op een zogenaamde rolzitting) uitleggen.

De rechter bepaalt na de rolzitting wat er verder gaat gebeuren: er komt bijvoorbeeld (nog) een schriftelijke ronde of een zitting.

Als partijen tijdens deze procedure de zaak niet kunnen schikken en geen nadere bewijzen dienen te worden geleverd, wijst de rechter vonnis. In het vonnis bepaalt de rechter hoe het conflict wordt opgelost en geeft hij aan wie de kosten van de procedure dient te betalen.

Hoe lang duurt een civiele procedure?

Dat is afhankelijk van hoe complex de zaak is. Als er bijvoorbeeld een tegenvordering is, als er getuigen moeten worden gehoord of er een deskundigenonderzoek plaats moet vinden duurt de procedure langer dan wanneer dit niet het geval is. De meeste procedures duren tussen zes maanden en anderhalf jaar.

Als één van de partijen na het vonnis in hoger beroep gaat duurt het uiteraard nog langer.

Wat is een kort geding?

Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang, bestaat er ook de mogelijkheid van een kort geding. In een kort geding vraagt u de rechter om een voorlopige voorziening. Dat is een snelle, voorlopige beslissing. U heeft hiervoor een advocaat nodig. Voor de tegenpartij (de gedaagde) is dat niet verplicht, behalve als hij een tegenvordering wil instellen.

Na het vonnis in kort geding kan in een latere procedure (de bodemprocedure) de zaak uitgebreider worden onderzocht en besproken. Dit kan leiden tot een andere uitspraak. Vaak leggen partijen zich echter neer bij de uitspraak van het kort geding of gaan ze in hoger beroep.

Ik heb een dagvaarding ontvangen, maar ik heb niet gereageerd. Wat nu?

Heeft u als gedaagde niet, of niet op tijd, schriftelijk gereageerd en was u ook niet aanwezig op de rolzitting dan heeft u heeft verstek laten gaan. De rechter doet dan twee weken na de rolzitting uitspraak; dat heet een verstekvonnis. In een verstekvonnis stelt de rechter meestal de eiser in het gelijk. Daarnaast kan hij u veroordelen om de proceskosten van de eiser te betalen. Dit zijn griffierechten en kosten voor de advocaat en de gerechtsdeurwaarder.

Als u een dagvaarding ontvangt is het dus altijd heel belangrijk dat u direct contact opneemt met een advocaat.

Is de rolzitting wel geweest, maar is het verstekvonnis nog niet gewezen? Neem dan nu contact op met CJB Advocatuur. Door u alsnog (binnen een bepaalde termijn) te melden kunt u het verstek nog ‘zuiveren’ en kan de procedure worden voortgezet.

Als de rechter het verstekvonnis heeft uitgesproken kunt u binnen vier weken in verzet. Dit doet u door de oorspronkelijke eiser te dagvaarden voor dezelfde rechter. In deze verzetsdagvaarding neemt u uw bezwaren op. De rechter zal de zaak dan alsnog inhoudelijk behandelen.

Kan ik in hoger beroep tegen het vonnis?

Is er een verstekvonnis uitgesproken omdat u als gedaagde niet heeft gereageerd op de dagvaarding? Dan kunt u binnen vier weken in verzet.

Als er geen sprake is van een verstekvonnis en u het niet eens bent met het vonnis, dan kunt u in hoger beroep gaan. Uw advocaat moet dit binnen drie maanden na de uitspraak doen. Het gerechtshof zal dan naar uw zaak kijken.

Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kan er binnen 3 maanden cassatie worden ingesteld bij de Hoge Raad.

Hoeveel kost een civiele procedure?

De kosten zijn afhankelijk van de omvang van de zaak en de snelheid waarmee een oplossing wordt gevonden. In het algemeen zal CJB Advocatuur altijd proberen om er eerst met uw wederpartij uit te komen. Daarmee wordt een lange en kostbare gang naar de rechtbank veelal voorkomen.

Als een procedure toch onvermijdelijk is, is het van belang rekening te houden met de volgende kosten:

• de kosten van uw advocaat;
• griffierechten: dit is het bedrag dat u aan de rechtbank betaalt om een zaak aanhangig te maken en is afhankelijk van de hoogte van uw vordering;
• deurwaarderskosten: dit zijn kosten voor het uitbrengen van de dagvaarding, of voor het leggen van beslag.

Kan ik de proceskosten op de tegenpartij verhalen?

Dat is afhankelijk van de uitkomst van de zaak. U moet de proceskosten altijd eerst zelf voorfinancieren. In het vonnis bepaalt de rechter wie de proceskosten moet betalen. Soms wordt geoordeeld dat partijen hun eigen proceskosten moeten betalen, maar vaak wordt de partij die aan het kortste eind trekt in de proceskosten van de tegenpartij veroordeeld. De rechtbank gebruikt hiervoor een staffelsysteem met standaardbedragen. Deze bedragen dekken echter niet altijd de werkelijk gemaakte proceskosten.